^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na pomoc prawną rozstrzygnięty

Rozmiar tekstu:

pomoc prawna
Zarząd Powiatu Sieradzkiego rozstrzygnął konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Punkty w Błaszkach, Złoczewie i Warcie od 1 stycznia obsługiwać będzie Fundacja Młodzi Ludziom Borysław.

Przypominamy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zgodnie z jej przepisami (art. 8 ust. 1), „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat”.

W powiecie sieradzkim funkcjonuje pięć takich punktów: dwa w Sieradzu (w Starostwie Powiatowym i w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz po jednym w terenowych szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi, a więc w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Na prowadzenie trzech punktów w terenie konieczne jest przeprowadzenie konkursu. Prawników do dwóch punktów w Sieradzu wyznaczają: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. Zarząd Powiatu Sieradzkiego podpisał już porozumienia z obydwiema radami i oczekuje na wyznaczenie prawników obsługujących punkty.

Fundacja Młodzi Ludziom Borysław była jednym z 11 stowarzyszeń z całego kraju, które złożyły oferty w konkursie. Oceniała je komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, członkowie – Michał Wzgarda, członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Elżbieta Cieślak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Piotr Świderski, sekretarz Powiatu, Wiesław Skorupa, główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich starostwa oraz Anna Popławska, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych starostwa.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. będą działać w tych samych godzinach, w jakich funkcjonowały w mijającym 2016. Harmonogram ich pracy znajduje się na stronie internetowej Powiatu Sieradzkiego w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

T.O.