^ Powrót na górę

 

 

Zostań rodziną zastępczą

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu szuka kandydatów na rodziców zastępczych. Chętni mogą liczyć na wsparcie finansowe i merytoryczne oraz opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacji na temat warunków, jakie trzeba spełnić, by zostać rodziną zastępczą, udziela PCPR w Sieradzu – plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój nr 211, tel. 43 827 18 07 i 43 822 43 77.

Co zyskujesz:

poczucie, że jesteś potrzebny i robisz coś bardzo ważnego,

satysfakcję z wykonywanej pracy, polegającej na pomaganiu innym, zwłaszcza dzieciom,

wiedzę, że jesteś istotnym elementem lokalnego systemu pieczy zastępczej.

Na co możesz liczyć:

wsparcie psychologa w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,

udział w różnych działaniach wspierających cię w roli rodzica zastępczego i podnoszących twoje kwalifikacje wychowawcze,

kontakt z innymi rodzinami zastępczymi i korzystanie z ich doświadczeń,

możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej w sposób zawodowy, czyli z comiesięcznym wynagrodzeniem,

okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do uprawnień pracowniczych,

otrzymywanie na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko miesięcznej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,

otrzymywanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

otrzymywanie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,

jeżeli jesteś rodziną zastępczą zawodową lub niezawodową, możesz liczyć na otrzymywanie środków finansowych na utrzymanie mieszkania lub domu jednorodzinnego,

jeżeli jesteś rodziną zastępczą zawodową, raz w roku możesz liczyć na przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania lub domu jednorodzinnego,

w okresie przebywania w rodzinie zastępczej więcej niż trojga dzieci, można ubiegać się o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,

opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, czyli oddelegowanego do twojej rodziny pracownika, który pomoże ci pełnić rolę rodziny zastępczej w początkowym okresie po przyjęciu dziecka, a jeśli będziesz chciał, to również na dłużej.

T.O.

plakatA2