^ Powrót na górę

 

 

Warsztaty o dowcipie językowym w „Jagiellończyku”

Rozmiar tekstu:

ILO
Dowcip językowy był tematem pierwszych warsztatów, zorganizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w ramach współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Poprowadziła je dr Beata Grochala-Woźniak z Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ.

Warsztaty Beaty Grocholi-Woźniak zainaugurowały współpracę I LO w Sieradzu z Wydziałem Filologicznym UŁ. Porozumienie w tej sprawie podpisali już dyrektor „Jagiellończyka” Grzegorz Pietrucha i dziekan wydziału prof. Piotr Stalmaszczyk. – Postanowiliśmy rozpocząć od dowcipu językowego, uznając, że ten nieco lżejszy temat lepiej niż inne posłuży nam do rozpoczęcia cyklu wykładów naukowych – mówi Małgorzata Wiśniewska-Olejnik, nauczycielka języka polskiego w I LO.

Dr Beata Grochala-Woźniak przybliżyła uczniom „Jagiellończyka” różnice między dowcipem, humorem i komizmem, posługując się szeregiem przykładów praktycznych. Sporo miejsca w swoim wykładzie poświęciła kabaretowi jako gatunkowi multimedialnemu, charakterystycznemu dla Polski, Czech, Niemiec i w pewnych aspektach Rosji. – Ciekawe, że kabaret, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie indziej raczej nie występuje. Znajdujemy w nim całą gamę językowych środków wyrazu, przede wszystkim fleksyjnych i leksykalnych – opowiada Beata Grochala-Woźniak.

Lista propozycji tematycznych warsztatów przewidzianych do realizacji w semestrze letnim bieżącego roku szkolnego zawiera dziewięć punktów. Oprócz dowcipu językowego uczniowie „Jagiellończyka” poznają jeszcze różnice między komunikacją ustną, pisaną i internetową, tendencje rozwojowe języka w mediach, regionalne i środowiskowe odmiany polszczyzny, problemy frazeologii języka polskiego oraz funkcje językowe i składniki aktu komunikacji językowej. Ponadto pracownicy UŁ przeprowadzą z sieradzką młodzieżą zajęcia z analizy dzieła literackiego oraz warsztaty z kreatywnego pisania.

Porozumienie I LO z UŁ obejmuje też inne formy działalności edukacyjnej. Umowa zakłada możliwość uczestniczenia uczniów w wykładach otwartych organizowanych na uniwersytecie, patronat uczelni nad konkursami przedmiotowymi w sieradzkim liceum oraz wymianę doświadczeń między pracownikami obu podmiotów.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9