^ Powrót na górę

 

 

Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy

Rozmiar tekstu:

konferencja
Pracownicy urzędu pracy, pracodawcy i przedstawiciele instytucji doskonalenia zawodowego rozmawiali na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego. Spotkali się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu na seminarium „Pracodawca jako kluczowy podmiot rynku pracy”.

– Gospodarka rynkowa, związana z nią intensywna konkurencja i dynamicznie zmieniający się rynek wymagają od firm systematycznego dostosowywania oferty do sytuacji. W myśl koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, już nie tyle kapitał finansowy, ile wiedza i ciągła innowacyjność stają się decydującymi czynnikami sukcesu – rozpoczął spotkanie wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Dostosowywać się musi nie tylko pracodawca. Również szkolnictwo, zwłaszcza zawodowe, powinno nadążać za dynamiką rynku. – Konieczne jest opracowanie mechanizmów pozwalających na szybkie modyfikowanie programów nauczania, tak by potrzeby pracodawców i możliwości placówek oświatowych zazębiały się. Pracodawcy powinni w tym uczestniczyć, ale muszą jednocześnie wiedzieć, że pewnych barier pokonać się nie da – mówił w swoim wystąpieniu Grzegorz Gajda, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Jedną z nich jest bariera czasu. – Bywa, że przychodzą do nas właściciele firm i zgłaszają zapotrzebowanie na, dajmy na to, spawaczy. Zaznaczają jednak, że potrzebują ich już. Tymczasem żeby wyszkolić fachowca, potrzeba czasu. Nie wszyscy pracodawcy rozumieją tę oczywistość – kontynuuje Grzegorz Gajda.

CEZ nie jest typową szkołą. Zajmuje się kształceniem praktycznym i egzaminowaniem uczniów z różnych placówek – techników i zasadniczych szkół zawodowych. Organizuje również kursy zawodowe i realizuje projekty unijne ukierunkowane na zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Stąd konieczność monitorowania sytuacji na rynku pracy i szybkiego reagowania na zachodzące na nim zmiany. – Działamy trochę w cieniu szkół, z którymi współpracujemy. Nie znaczy to, że nie cieszymy się z ich sukcesów. Wręcz przeciwnie, ich sukcesy są po części także naszymi sukcesami – zakończył Grzegorz Gajda.

Tematyka wystąpień podczas seminarium nawiązywała do różnych form zatrudniania pracowników. O korzyściach z zatrudniania pracowników młodocianych opowiadał Karol Owczarek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Sieradzu. Ewa Kulka, specjalista kształcenia zawodowego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, zwróciła uwagę na odpowiedzialność biznesu za praktyczne elementy kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy. Na zakończenie konferencji Janusz Grochmalski przybliżył ofertę sieradzkiego oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Seminarium zorganizowali: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział Sieradz oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6