^ Powrót na górę

 

 

„Zumba Queens” z I LO wśród najlepszych w kraju

Rozmiar tekstu:

ILO
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo „Zumba Queens” z Sieradza znalazło się w gronie 20 najlepszych szkolnych firm w Polsce. Firmę tworzą uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka. Konkurs zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Program „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” polega na tym, że uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę i sami ją prowadzą. „Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości” – czytamy na stronie internetowej FMP. Uczniowie sami szukają pomysłu na firmę, przygotowują biznesplan, gromadzą kapitał początkowy, produkują i sprzedają swoje produkty lub usługi, prowadzą księgowość i realizują działania promocyjne.

Nad działalnością młodzieżowych miniprzedsiębiorstw czuwają szkolni opiekunowie. Zazwyczaj są to nauczyciele przedmiotów związanych z ekonomią i przedsiębiorczością. Opiekunem „Zumba Qeens” jest nauczycielka wychowania fizycznego oraz podstaw przedsiębiorczości Jowita Królikowska.

„Zumba Qeens” to dziewięć uczennic klasy II F o profilu menedżersko-ekonomicznym, które za niewielką odpłatnością (5 zł) prowadzą zajęcia z zumby. Wykorzystują do tego celu salę gimnastyczną I LO na podstawie umowy z dyrektorem. Chętnie angażują się też w działalność charytatywną, czego przykładem będą zajęcia na rzecz chorej na białaczkę limfoblastyczną Marysi Rogali z Wróblewa, zaplanowane na wtorek 26 kwietnia.

W ramach „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa” FMP organizuje konkurs „Produkcik”, w którym wybierane są najlepsze szkolne firmy powstałe w ramach programu. „Produkcik” ma trzy etapy. W pierwszym (kwalifikacja wstępna) bierze udział każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane w fundacji w danym roku szkolnym. Etap drugi – finałowy – ma rangę ogólnopolską. Biorą w nim udział najlepsze firmy wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na etapie tym znajduje się właśnie „Zumba Queens”. Zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego będzie reprezentował Polskę w konkursie, który odbywa się co roku w różnych krajach Europy. W tym roku będzie to Szwajcaria, a dokładnie Lucerna.

Czy „Zumba Queens” mają szansę zostać najlepszym młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem w kraju? – Myślę, że jak najbardziej mamy taką szansę. W kategorii „Najlepszy produkt/usługa miniprzedsiębiorstwa” zajęliśmy pierwsze miejsce, a w kategorii „Film – wizytówka miniprzedsiębiorstwa” sklasyfikowano nas na trzeciej pozycji. To daje powody do optymizmu – mówi Jowita Królikowska. Klasyfikując miniprzedsiębiorstwa do etapu finałowego, organizatorzy konkursu oceniali również raporty z działalności firm oraz prowadzenie dokumentacji księgowej.

W etapie finałowym ocenie będą podlegać: raport z działalności firmy, prezentacja, rozmowa z komisją oraz stoisko i umiejętności sprzedażowe. Finał odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Finaliści konkursu „Produkcik”

Lista rankingowa – kategoria „Najlepszy produkt/usługa miniprzedsiębiorstwa”

Lista rankingowa – kategoria „Film – wizytówka miniprzedsiębiorstwa”

T.O.