^ Powrót na górę

 

 

Dzień godności niepełnosprawnych w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

sosw
Ulicami Sieradza przeszedł pochód osób niepełnosprawnych. W ten sposób już od kilkunastu lat zwracają one uwagę lokalnej społeczności na swoje potrzeby i problemy.

W pochodzie – od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Starostwa Powiatowego, a potem do hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego – przeszli podopieczni placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej z Sieradza, Rożdżał, Warty, Łasku, Zduńskiej Woli, Wielunia, Wieruszowa, Rawy Mazowieckiej i Piotrkowa Trybunalskiego. – Uczestniczymy w tym przedsięwzięciu nie tylko po to, by zapoznać władze powiatu i miasta z naszymi aktualnymi problemami. Chcemy ponadto umożliwić osobom z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w ruchu olimpiad specjalnych – wyjaśnia Iwona Górka, dyrektor SOSW w Sieradzu.

Pod sieradzkim starostwem władze powiatu i miasta – przede wszystkim starosta sieradzki Mariusz Bądzior i prezydent Sieradza Paweł Osiewała – wysłuchali apelu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wśród przytoczonych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z usuwaniem barier architektonicznych podczas remontów i rewitalizacji, zwiększeniem liczby miejsc w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy oraz wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach terapeutycznych. – Dobrze, że wciąż przypominacie nam o swoich problemach, bo ciągle zabiegani, rzeczywiście nie zawsze je dostrzegamy. Z perspektywy osoby pełnosprawnej na wiele z tych problemów nie zwraca się uwagi, traktując je jako rzeczy normalne – mówił starosta Mariusz Bądzior.

Spod starostwa pochód przeszedł do hali sportowej przy II LO, gdzie odbył się Łódzki Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej. Impreza utrzymana była w konwencji olimpiady specjalnej, poprzedzonej uroczystą prezentacją zawodników wraz z trenerami.

Pochód i zawody sportowo-rekreacyjne w „Żeromskim” zostały zorganizowane przez SOSW w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21