^ Powrót na górę

 

 

Wojewódzka dotacja dla „Jagiellończyka”

Rozmiar tekstu:

dotacje
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu otrzyma 60 tys. zł dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego. „Jagiellończyk” znalazł się na liście 45 podmiotów, którym Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał dotację z tegorocznej puli na zabytki.

Liceum wnioskowało o 80 tys., dostanie 60. – Chcemy odnowić elewację starej części naszej siedziby i pomalować pomieszczenia wewnątrz. Czy uda nam się to zrealizować w takim zakresie, jeszcze nie wiemy, bo trudno w tej chwili powiedzieć, ile będziemy mieli wkładu własnego – mówi Grzegorz Pietrucha, dyrektor „Jagiellończyka”. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, pieniądze z dotacji muszą być wykorzystane do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Sejmik Województwa Łódzkiego zdecydował również, że taką samą kwotę otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu na kontynuację remontu dachu w swojej siedzibie przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

Na dofinansowanie prac konserwacyjnych z budżetu Województwa Łódzkiego w 2016 r. może liczyć jeszcze jeden wnioskodawca z powiatu sieradzkiego: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Górze (gmina Warta). Otrzyma ona kwotę 59 085 zł na konserwację XVIII-wiecznego ołtarza głównego w kościele parafialnym.

Jednocześnie samorząd województwa łódzkiego opublikował liczącą 102 pozycje listę wniosków, które dofinansowania nie otrzymały. 13 z nich to inwestycje obejmujące zabytki w powiecie sieradzkim:

– Muzeum Okręgowe w Sieradzu (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu generalnego głównego budynku);

– Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu (remont elewacji budynku);

– Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu (częściowe uzupełnienie i odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz malowanie w kościele podominikańskim);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej w gminie Sieradz (remont drewnianego kościoła parafialnego);

– Gmina i Miasto Warta (wykonanie robót budowlanych w siedzibie urzędu);

– Zakon Ojców Bernardynów w Warcie (remont pokrycia dachowego klasztoru);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Warcie (zakończenie prac konserwatorskich przy elewacjach prezbiterium kościoła);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rossoszycy w gminie Warta (prace konserwatorskie i restauratorskie krucyfiksu z belki tęczowej oraz parapetu chóru);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie (wymiana posadzki w kościele parafialnym);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Stolcu w gminie Złoczew (remont kaplicy dworskiej w Niechmirowie);

– parafia rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Brzeźniu (wykonanie robót budowlanych w kościele parafialnym);

– parafia św. Klemensa w Wągłczewie w gminie Wróblew (kontynuacja remontu konserwatorskiego XVII-wiecznej więźby dachowej wraz z pokryciem oraz – drugi wniosek – konserwacja i restauracja XVIII-wiecznego ołtarza bocznego lewego).

T.O.