^ Powrót na górę

 

 

CEZ rozpoczyna egzaminy zawodowe

Rozmiar tekstu:

cez
W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczęła się letnia, czerwcowo-lipcowa sesja egzaminacyjna. Od 10 czerwca do 2 lipca swoje kwalifikacje potwierdzi 178 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Jedni czekają na wyniki matur, inni zmagają się z nie mniej dla nich ważnymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe. W sieradzkim CEZ do sesji letniej przystępują właśnie uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Sieradzu, Błaszkach, Warcie i Złoczewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Od wejścia w życie nowych zasad kształcenia zawodowego, czyli od 1 września 2012 roku, właściwie nie używa się już pojęcia zawodu, odchodząc od niego na rzecz kwalifikacji zawodowych. Obecnie na dany zawód składają się dwie, trzy lub cztery takie kwalifikacje. Dla przykładu: aby zdobyć zawód technika elektryka, trzeba zdać egzaminy z trzech kwalifikacji: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (kod kwalifikacji – E.7), Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8) oraz Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24). – Dlatego nie mówi się już o egzaminach zawodowych, tylko o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ w Sieradzu.

Plan CEZ na sesję letnią roku szkolnego 2015/2016 obejmuje przeprowadzenie egzaminów w 15 kwalifikacjach (w nawiasie podajemy ich oznaczenie):

– Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19);

– Montaż systemów suchej zabudowy (B.05);

– Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.07);

– Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.08);

– Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.09);

– Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18);

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21);

– Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33);

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08);

– Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18);

– Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12);

– Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18);

– Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19);

– Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20);

– Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (M.24).

T.O.