^ Powrót na górę

 

 

Zespół Szkół Specjalnych uczy pacjentów szpitala w Warcie

Rozmiar tekstu:

zss
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie utworzył trzyklasowy oddział dla pacjentów miejscowego Centrum Psychiatrycznego. Nauka odbywa się w szpitalu.

W czerwcu 2014 r. do starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, informujące o możliwości utworzenia „oddziału gimnazjum specjalnego przy Centrum Psychiatrycznym w Warcie, który obejmie opieką dydaktyczną młodych pacjentów szpitala”. Centrum Psychiatryczne to dawny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny. 1 stycznia 2014 roku placówka ta została włączona w struktury Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu i zmieniła nazwę. Oddział taki miałby zapewnić ciągłość edukacji pacjentom w wieku gimnazjalnym, którzy zostali czasowo wyłączeni z cyklu nauczania ze względu na konieczność obserwacji lub hospitalizacji psychiatrycznej.

Placówką, która odpowiedziała na to zapotrzebowanie, jest prowadzony przez Powiat Sieradzki Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. – Po przeanalizowaniu sytuacji i konsultacjach z organem prowadzącym zdecydowaliśmy się uruchomić w szpitalu oddział składający się z trzech klas, zarówno dla młodzieży z normą intelektualną, jak i dla tej z dysfunkcjami. Aby to zrobić, niezbędne stały się zmiany w statucie naszej placówki – mówi Wioletta Łajs-Blaszczyk, dyrektor ZSS w Warcie.

Oddział ruszył 1 września. Są to trzy grupy mniej więcej po 10 osób każda. Liczby te są płynne i zależą od tego, ilu pacjentów w wieku gimnazjalnym przebywa akurat na oddziale dla dzieci i młodzieży. Dwie klasy tworzą dzieci z normą intelektualną, jedną – uczniowie z orzeczeniami.

Nauka obejmuje podstawowe przedmioty – język polski, matematykę, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię i fizykę. – Celowo zrezygnowaliśmy z przedmiotów technicznych i artystycznych, bo w Centrum prowadzona jest terapia zajęciowa, podczas której uczniowie rozwijają te same kompetencje co na lekcjach plastyki czy techniki – wyjaśnia Wioletta Łajs-Blaszczyk. Do pracy z pacjentami Centrum Psychiatrycznego zostało oddelegowanych siedmioro nauczycieli Zespołu. Zajęcia odbywają się w godzinach 10.30-12.00 i 14.15-17.00. Zostały one tak zbilansowane, by nie zakłócać procesu obserwacji i leczenia szpitalnego.

Pacjent staje się uczniem oddziału z chwilą przyjęcia do szpitala i jest nim do momentu wypisania z niego. Po zakończeniu nauki w oddziale oraz terapii w Centrum, do macierzystej szkoły pacjenta wysyłany jest dokument zaświadczający kontynuację edukacji podczas pobytu w szpitalu. Tym samym uczeń nie ma luki w procesie nauczania.

Lokale w szpitalu ZSS użytkuje na zasadzie użyczenia, na podstawie umowy podpisanej przez dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Dariusza Kałdońskiego oraz dyrektor Wiolettę Łajs-Błaszczyk. Obecnie trwają starania o dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej zakupu wyposażenia do trzech użyczonych sal.

T.O.