^ Powrót na górę

 

 

Szkoły opublikowały listy przyjętych uczniów

Rozmiar tekstu:

rekrutacja
W poniedziałek 4 lipca o godz. 11 szkoły ponadgimnazjalne opublikowały (poprzez wywieszenie w gablotach) listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Są to na razie informacje wstępne, bo ostateczne listy przyjętych do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych placówki opublikują we wtorek 12 lipca o godz. 11.

Prowadzona od 1 czerwca rekrutacja elektroniczna już się zakończyła. Według stanu na dzień publikacji wyników (czyli na 4 lipca o godz. 11), elektroniczny system naboru odrzucił około 100 absolwentów gimnazjów. W większości wypadków wynika to z nieprzekroczenia progów punktowych ustalonych przez placówki ponadgimnazjalne. Uczniowie ci mają teraz tydzień na zmianę planów i podjęcie decyzji co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Placówki ponadgimnazjalne w Sieradzu w zasadzie wyczerpały już limit przyjęć. Dotyczy to zwłaszcza liceów ogólnokształcących. Na chętnych czekają za to jeszcze szkoły ponadgimnazjalne w Błaszkach, Warcie i Złoczewie, choć i w nich wolnych miejsc nie ma zbyt wiele.

W ZSP w Błaszkach wciąż można składać dokumenty do technikum w zawodach: ekonomista, handlowiec i informatyk, a także do zasadniczej szkoły zawodowej (oddział wielozawodowy).

Kilkoma wolnymi miejscami dysponuje jeszcze Liceum Ogólnokształcące ZSP w Złoczewie. Ta sama placówka rekrutuje też do technikum w zawodach informatyk i ekonomista oraz do wielozawodowej ZSZ.

W LO ZSP w Warcie działa jedyna w powiecie sieradzkim klasa mundurowa. Nabór do niej nie osiągnął jeszcze limitu, dlatego warcki ogólniak wciąż czeka na chętnych.

T.O.