^ Powrót na górę

 

 

Nominacje na nauczycieli mianowanych

Rozmiar tekstu:

nauczyciele
Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Marek Kanicki wręczył czworgu nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych nominacje na stopień nauczyciela mianowanego.

Małgorzata Wiśniewska-Olejnik – nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Paweł Pawelec – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli, Danuta Biernacka – nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu oraz Kamila Sibińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, dotychczas byli nauczycielami kontraktowymi.

W czwartek 18 sierpnia pomyślnie zdali egzaminy na kolejny stopień zawodowy. Teraz, zanim zostaną nauczycielami dyplomowanymi, mają przed sobą dwa lata i dziewięć miesięcy nieprzerwanej pracy, bo dopiero po tym okresie nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

T.O.

1  2

4  5