^ Powrót na górę

 

 

Sztandar ZSP w Męckiej Woli trafił do muzeum

Rozmiar tekstu:

mecka wola
Ostatniego dnia sierpnia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli zakończył działalność. Pamiątki po szkole, w tym sztandar, zostały przekazane do Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Uroczyste przekazanie symbolicznych dla placówki kronik, sztandaru oraz portretu patrona szkoły Włodzimierza Puchalskiego zorganizowano w sali muzealnej przy ul. Zamkowej. – To symboliczny i smutny moment, ale i takie bywają w historii szkół. Kończy się ponad 40-letnia historia ZSP w Męckiej Woli. W pamięci pokoleń jej absolwentów pozostanie przede wszystkim jako szkoła leśna, choć kształciła też w wielu innych kierunkach. Niech te symbole pozostaną w muzeum jako świadectwo jej przeszłości – mówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wręczając sztandar dyrektorowi muzeum Jerzemu Kowalskiemu. Wcześniej pamiątki po placówce przekazał staroście jej dyrektor Piotr Gutbier.

Przez kilka ostatnich lat, mimo prób uruchamiania nowych kierunków kształcenia zawodowego na poziomie technikalnym i zasadniczym, liczba uczniów ZSP w Męckiej Woli systematycznie malała. W tym roku opuściła ją ostatnia grupa 26 absolwentów. W tej sytuacji Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 29 kwietnia 2016 r. podjęła decyzję o likwidacji placówki.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11