^ Powrót na górę

 

 

Nowy projekt edukacyjny w CEZ

Rozmiar tekstu:

cez
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpoczęło nabór uczniów do projektu „Szkoła zawodowa, wybór w przyszłość”. Młodzież, która weźmie w nim udział, będzie miała do dyspozycji dodatkowe zajęcia specjalistyczne, a placówka wzbogaci się o nowe wyposażenie kilku pracowni.

Projekt skierowany jest do 236 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, odbywających zajęcia praktyczne w CEZ. Jego realizacja rozpoczęła się 1 września 2016, a potrwa do 31 sierpnia 2018 r.

– Priorytetem są dodatkowe zajęcia praktyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, doskonalące umiejętności uczniów w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter mechanik i murarz tynkarz – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ. Jako uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, przewidziano w ramach projektu spotkania z doradcą zawodowym.

Całkowita wartość projektu „Szkoła zawodowa, wybór w przyszłość” wynosi 1 110 684 80 zł, z czego 103 178 38 zł to wkład własny Powiatu jako organu prowadzącego CEZ, a 32 086 zł to wkład własny placówki. Projekt zakłada doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej i budowlanej oraz warsztatu szkolnego dla zawodów biorących udział w poszczególnych zadaniach. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 208 360 zł. Prowadzenie zajęć wymaga podniesienia kwalifikacji jednego z nauczycieli CEZ. Będzie on mógł odbyć studia podyplomowe, sfinansowane z projektu (ich koszt to 9 tys. zł).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe).

Nabór chętnych do udziału w projekcie trwa. Uczniowie mogą się zapisywać w sekretariacie CEZ przy ul. Leszka Czarnego w Sieradzu.

T.O.