^ Powrót na górę

 

 

Międzynarodowe szkolenie nauczycieli SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt „SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej, czerpiące z doświadczeń europejskich”. W jego ramach grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu „Identify the hidden talent in your classroom”.

To pierwsze projektowe szkolenie odbyło się w miejscowości Limassol na Cyprze. Instytucją szkolącą była firma zajmująca się profesjonalnymi kursami dla nauczycieli z całej Europy – Dorea Educational Institute. Oprócz grupy nauczycieli z Sieradza, w spotkaniu uczestniczyły również trzy nauczycielki z Niemiec i jedna z Chorwacji. – Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w prawidłowym rozpoznawaniu mocnych stron ucznia, nauczenie się odróżniania ucznia zdolnego od uzdolnionego. Nasi nauczyciele podczas szkolenia zdobyli dodatkową wiedzę, szereg nowych umiejętności oraz narzędzi diagnostycznych do pracy właśnie z tymi uczniami oraz ich rodzicami – mówi Maria Wika, wicedyrektor SOSW w Sieradzu.

Szkolenie miało również szerszy kontekst: pozwoliło spojrzeć na edukację, w tym edukację włączającą, w innym europejskim kraju, uchwycić różnice i podobieństwa w pracy pedagogicznej z uczniem, w tym przypadku uczniem uzdolnionym, a także porównać cypryjski system edukacyjny z polskim. Nauczyciele mieli również okazję porównania merytorycznego poziomu szkoleń polskich i cypryjskich.

Spotkanie w Limassol zostało zorganizowane w ramach programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792).

T.O.

1  2

3  5