^ Powrót na górę

 

 

Technikum ZSP nr 2 wyżej w rankingu

Rozmiar tekstu:

ranking
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu awansował w rankingu techników miesięcznika „Perspektywy”. Technikum z Zamkowej 15, z 292. miejsca w ubiegłorocznej edycji zestawienia, w tegorocznej znalazło się na pozycji 286.

Postęp jest regularny. W 2014 i 2015 roku technikum ZSP nr 2 było poza grupą 300 szkół ujętych w rankingu. W roku następnym „Perspektywy” umieściły je na pozycji 292., a notowania najnowsze sytuują szkołę na miejscu 286. Odniosła ona zresztą sukces nie tylko w zestawieniu ogólnopolskim, bo i w wojewódzkim jest lepiej: z ubiegłorocznego 27. miejsca technikum na Zamkowej awansowało na 16. w roku bieżącym. – Te awanse to najlepsze świadectwo ciężkiej pracy naszych nauczycieli i uczniów – komentuje Magdalena Marciniak, dyrektor ZSP nr 2.

Skoro mowa o technikach, to w rankingu znalazła się jeszcze jedna sieradzka szkoła ponadgimnazjalna: ZSP nr 1, czyli popularny „Mechanik”. W ujęciu wojewódzkim sklasyfikowano go na miejscu 23.

Rankingiem objęte zostały również licea ogólnokształcące. I tak w części ogólnopolskiej najwyżej ze szkół sieradzkich – na 121. miejscu na 500 szkół – sklasyfikowane zostało I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka. Wśród ogólniaków województwa łódzkiego znajdujemy je na pozycji 11., a II LO im. Stefana Żeromskiego – na 44.

Przyjęta metodologia rankingu liceów opierała się na trzech kryteriach: sukcesach uczniów w olimpiadach (30 proc.), wynikach matur z przedmiotów obowiązkowych (25 proc.) oraz wynikach matur z przedmiotów dodatkowych (45 proc.). Nieco inaczej oceniano technika, bo z zastosowaniem innego podziału procentowego i czterech kryteriów: sukcesów olimpijczyków (20 proc.), matur z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), matur z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) i wyników egzaminów zawodowych (30 proc.).

T.O.