^ Powrót na górę

 

 

Nauczyciele SOSW na szkoleniu w Hiszpanii

Rozmiar tekstu:

sosw
W połowie stycznia pięć nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wzięło udział w szkoleniu w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Poznały m.in. hiszpański system edukacji włączającej.

W szkoleniu pod nazwą „Edukacja włączająca na przykładzie instytucji hiszpańskich” wzięły udział: Elżbieta Chrzanowska, Krystyna Stasiak, Barbara Tomczyk, Renata Dziedziela i Renata Płaczek. Zorganizowała je tamtejsza instytucja szkoląca – Europrojectos.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat edukacji włączającej w Hiszpanii. Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej, nauczycielki miały okazję zobaczyć, jak pracuje się w różnych instytucjach zajmujących sie edukacją, rehabilitacją, resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niewidomych i słabo widzących.

Dodatkowo dla gości z Polski zorganizowano wizyty w Down Cordoba, Virgen de la Esperanza, Asociacion Autismo de Cordoba, Centro de Educacion Especial Santo Angel, Aprosub i Centro Alfa. Podczas wizyty w tych instytucjach, nauczyciele wymieniali się doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową, porównywali, doszukiwali się podobieństw i różnic w systemie edukacji w Polsce i Hiszpanii.

Wartością dodaną szkolenia była współpraca w międzynarodowej grupie nauczycieli i pracowników oświatowych z Hiszpanii, Niemiec i Polski. W ramach projektu uczestniczki zrealizowały również program kulturowy.

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792).

T.O.

1  3