^ Powrót na górę

 

 

Mundurowi patronują klasie LO w Błaszkach

Rozmiar tekstu:

zsp blaszki
Komendy powiatowe policji i straży pożarnej wraz z Zakładem Karnym w Sieradzu objęły patronatem klasę mundurową Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Klasa funkcjonuje od 1 września 2016 roku.

W środę 15 lutego dyrektor szkoły Jadwiga Napieralska podpisała ze służbami mundurowymi porozumienie inaugurujące współpracę. Parafowali je również: brygadier Albert Romek, komendant powiatowy straży pożarnej, nadkomisarz Wojciech Kuśmierek, komendant powiatowy policji oraz kapitan Piotr Chlebicz, dyrektor sieradzkiego Zakładu Karnego. – LO im. Wojska Polskiego w Błaszkach od zawsze kojarzone jest z mundurem. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi rozpoczęła się w 2006 r. od podpisania pierwszego porozumienia z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Od tamtej pory szkoła podejmowała i podejmuje wiele działań: wyjazdy do Garnizonu Warszawa, udział w przysięgach żołnierskich, dniach otwartych koszar czy dorocznym święcie brygady. Dzięki współpracy z 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku byliśmy świadkami przylotu samolotów F16 w 2008 r. Corocznie gościmy sztafetę pamięci generała Buka z 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Dzisiaj nadszedł czas poszerzenie działań w ramach współpracy z kolejnymi służbami mundurowymi – mówiła podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej dyrektor placówki Jadwiga Napieralska.

O wojskowych tradycjach liceum w Błaszkach świadczy jeszcze jedno: jego patron. W kronice szkoły do dziś zachowało się zaproszenie na uroczystość nadania jej imienia Wojska Polskiego, datowana na 27 października 1963 r.

O ile uczniowie ZSP w Błaszkach (jeszcze przed powstaniem klasy mundurowej) uczestniczyli już w programach profilaktycznych i konkursach organizowanych przez straż pożarną i policję, o tyle współpraca z ZK będzie dla nich zupełnie nowym doświadczeniem. – Pracujemy za więziennymi murami, dlatego nasza służba otoczona jest mgłą tajemniczości. Zapraszam do poznawania specyfiki Służby Więziennej, bo metody jej działania bardzo się zmieniły na przestrzeni ostatnich lat – zachęcał dyrektor ZK Piotr Chlebicz.

– W klasie mundurowej uczniowie będą poznawać pracę strażaków, policjantów, żołnierzy i strażników więziennych od środka, a to z kolei pomoże im w przyszłości ukierunkować się co do zawodu – skomentował wicestarosta sieradzki Marek Kanicki. Temat przyszłości po liceum mundurowym rozszerzył komendant policji Wojciech Kuśmierek: – Policja jest instytucją ludzi młodych. Każdego roku nasze szeregi zasilają kolejne roczniki, m.in. absolwentów klas takich jak ta. W 2017 w całym województwie łódzkim do pracy w policji przyjętych zostanie ponad 250 osób. Nie będziecie to jeszcze wy, ale za kilka lat, kto wie. Niewykluczone, że z niektórymi z was zdążę jeszcze spotkać się w pracy.

Efektem pierwszego naboru do klasy mundurowej LO w Błaszkach jest 14 osób (w tym 3 dziewczęta). Młodzież na zajęcia chodzi w mundurach. W pierwszej klasie realizuje ogólny program nauczania, ale począwszy od drugiej uczniom dojdą nowe przedmioty – ratownictwo medyczne i bezpieczeństwo – oraz zajęcia pozalekcyjne na basenie, strzelnicy i hali sportowej.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

14  15

16  17

18  19

20  21