^ Powrót na górę

 

 

Olimpijczycy z ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
Pięcioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu zostało laureatami etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jej organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Do etapu centralnego olimpiady zakwalifikowało się pięć trzyosobowych zespołów złożonych z uczniów techników o specjalnościach: technik budownictwa, technik informatyk, technik architektury krajobrazu i technik geodeta.

Laureatami w bloku „A” olimpiady zostały trzy uczennice klasy II – Magdalena Andrysiak, Daria Sobczak i Natalia Woźniak – które zgłosiły pracę pod nazwą „Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów. Perspektywy wykorzystania juglonu”. Opiekunem grupy jest Mariusz Gławenda.

Z kolei w bloku „B” etapu centralnego wyróżnieni zostali: Natalia Jarominek z klasy III (technik budownictwa) i Dawid Gotkowicz z II (technik geodeta). Tu opiekunem była Aneta Remiszewska-Grzesiak.

Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym i technologicznym.

T.O.