^ Powrót na górę

 

 

Podziękowania dla olimpijczyków z ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
W Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie – autorzy innowacyjnych projektów technicznych wraz z opiekunami oraz przedstawiciele samorządu powiatowego. – Wiele firm czeka na nowatorskie rozwiązania, a te mogą tworzyć tylko ludzie z otwartymi umysłami, tacy jak wy. Dziękuję wam za wszystkie oryginalne pomysły, a waszym opiekunom za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowania do udziału w olimpiadzie – powiedział wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Jednym z projektów, które znalazły się w etapie centralnym olimpiady, jest Multimedialna Izba Tradycji. – Chcemy, by nasza szkolna Izba Tradycji zyskała ona nowy, multimedialny wymiar. Uczniowie stworzyli specjalną aplikację na telefony komórkowe, umożliwiającą samodzielne zapoznawanie się z jej zasobami. Aplikacja ta ma dwie wersje językowe: polską i angielską, z możliwością rozbudowy o inne języki. Współpracuje ona z internetem, co oznacza, że jeśli jakiejś informacji nie ma na naszym szkolnym serwerze, można ją pobrać z sieci – wyjaśnia Krzysztof Pytel, nauczyciel przedmiotów informatycznych ZSP nr 1, opiekun grupy twórców Multimedialnej Izby Tradycji. Aplikację stworzyło troje uczniów II klasy technikum informatycznego: Gabriela Plich, Sylwia Wolska i Adam Osiewalski.

Z kolei Adrian Ciapa z klasy II o specjalności technik elektryk, Martyna Tobiasz z klasy II o specjalności technik budownictwa i Wiktoria Powalska, również uczennica klasy II o specjalności technik budownictwa, stanęli do olimpiady z projektem „Kogel-mogel – integracyjna sala zabaw dla dzieci z Zespołem Aspergera”. – Założyliśmy, że będzie to narzędzie w rękach rodziców i nauczycieli, ale też pozwoli na dokonywanie świadomych wyborów i zdobywanie doświadczeń przez dzieci. Wprowadziliśmy podział na cztery strefy, odpowiadające określonym zmysłom. W każdej z nich umieściliśmy sprzęty, które mają rozwijać poszczególne zmysły, zgodnie z naturalnym rozwojem dziecka zdrowego – mówi Wiktoria Powalska.

Jednak laureatkami etapu centralnego zostały trzy inne uczennice klasy II o specjalności technik architektury krajobrazu: Magdalena Andrysiak, Daria Sobczak i Natalia Woźniak – autorki projektu pod nazwą „Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów. Perspektywa wykorzystania juglonu”. Chodziło w niej o zbadanie wpływu oddziaływania juglonu na wzrost roślin z rozdzieleniem na jedno- i dwuliścienne.

Trzy z pięciu projektów, które wzięły udział w etapie centralnym OITiW, uczniowie przybliżyli w prezentacjach. O swoim udziale w bloku „B” olimpiady opowiedzieli ponadto Natalia Jaruminek i Dawid Gotkowicz. Uczniowie, którzy startują w tym dziale tematycznym, muszą się wykazać dogłębną znajomością ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii patentów i wynalazków.

Do etapu centralnego w bloku „A” zakwalifikowało się pięć trzyosobowych zespołów:

Adrian Ciapa (kl. II technik elektryk), Martyna Tobiasz (kl. II technik budownictwa) i Wiktoria Powalska (kl. II technik budownictwa): „Kogel-mogel – integracyjna sala zabaw dla dzieci z Zespołem Aspergera”. Opiekun: Ireneusz Pietrus.

Gabriela Plich, Sylwia Wolska i Adam Osiewalski (wszyscy z kl. II technik informatyk): „Multimedialna Izba Tradycji – system informacyjny oparty na kodach QR, przeznaczony na urządzenia mobilne”. Opiekun: Krzysztof Pytel.

Magdalena Andrysiak, Daria Sobczak i Natalia Woźniak (kl. II technik architektury krajobrazu): „Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów. Perspektywa wykorzystania juglonu”. Opiekun: Mariusz Gławenda.

Kinga Boman, Gabriela Kępniak i Marta Koszyczarska (kl. III technik geodeta): „Niekonwencjonalne i ergonomiczne pomiary geodezyjne z zastosowaniem zdjęć lotniczych”. Opiekunowie: Agnieszka Pawelec, Paweł Pawelec.

Bartosz Dziębowski, Justyna Kolbe i Patrycja Jaworska (kl. II technik geodeta): „Nakładka geodezyjna TGC (Transfer Geodetic Coordinates)”. Opiekunowie: Agnieszka Pawelec, Paweł Pawelec.

Do etapu centralnego w bloku „B” zakwalifikowały się dwie osoby:

Natalia Jaruminek (kl. III technik budownictwa) i Dawid Gotkowicz (kl. II technik elektryk). W zespole był również uczeń z Bełchatowa: Bartosz Dziębowski (kl. II technik geodeta). Opiekun: Aneta Remiszewska-Grzesiak.

Prezentacje:

Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów. Perspektywa wykorzystania juglonu

Kogel-mogel – integracyjna sala zabaw dla dzieci z Zespołem Aspergera

Multimedialna Izba Tradycji – system informacyjny oparty na kodach QR, przeznaczony na urządzenia mobilne

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18