^ Powrót na górę

 

 

Wiatrak na sieradzkim CEZ-ie

Rozmiar tekstu:

cez
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu korzysta z odnawialnych źródeł energii. Na dachu budynku została zainstalowana elektrownia wiatrowa i panele z ogniwami fotowoltaicznymi, a wytworzony przez nie prąd służy do zasilania urządzeń w pracowni systemów energetyki odnawialnej.

Urządzenia pojawiły się w CEZ w związku z projektem „Szkoła zawodowa, wybór w przyszłość”, realizowanym w tej placówce od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018 roku. W jego ramach 236 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych odbywa w CEZ dodatkowe zajęcia praktyczne.

Oprócz tego projekt zakłada doposażenie pracowni systemów energetyki odnawialnej i warsztatu szkolnego dla zawodów biorących udział w poszczególnych zadaniach. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 208 360 zł. Prowadzenie zajęć wymaga podniesienia kwalifikacji jednego z nauczycieli CEZ. Przewidziano dla niego studia podyplomowe sfinansowane z projektu. Ich koszt to 9 tys. zł.

– Priorytetem są jednak dodatkowe praktyki, prowadzone w formie kształcenia modułowego, doskonalące umiejętności uczniów w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter mechanik i murarz tynkarz – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ. Jako uzupełnienie praktycznej nauki zawodu, w ramach projektu przewidziano spotkania z doradcą zawodowym.

Całkowita wartość projektu „Szkoła zawodowa, wybór w przyszłość” wynosi 1 110 684 80 zł, z czego 103 178 38 zł to wkład własny Powiatu Sieradzkiego jako organu prowadzącego CEZ, a 32 086 zł stanowią środki własne placówki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe).

Dzięki projektowi kilka dni temu na dachu CEZ od strony ul. Polnej stanął wiatrak i ogniwa fotowoltaiczne. – Oprócz tego zakupiliśmy m.in. kolektor termiczny próżniowy rurowy, grupę pompową zasilaną panelem fotowoltaicznym oraz zestaw narzędzi montażowych do pracowni systemów energetyki odnawialnej – wymienia nauczyciel Andrzej Czapnik.

Kupiony za projektowe pieniądze sprzęt nie tylko pozwala na pozyskiwanie energii na potrzeby pracowni. Jest on również wykorzystywany w procesie dydaktycznym i służy uczniom do konfigurowania różnych sposobów połączeń paneli, dokonywania pomiarów i analizowania wydajności instalacji.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11