^ Powrót na górę

 

 

Nowoczesne technologie w „Jagiellończyku”

Rozmiar tekstu:

lo1
Trzy projekty edukacyjne, realizowane w roku szkolnym 2016/2017 za pośrednictwem platformy współpracy pracowników szkół (eTwinning) w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości.

„Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju” – informują organizatorzy platformy na stronie internetowej etwinning.pl.

Tym nauczycielem w I LO w Sieradzu jest Jowita Królikowska, autorka trzech etwinningowych projektów edukacyjnych dla uczniów „Jagiellończyka”. Językiem komunikacji na platformie w międzynarodowych przedsięwzięciach jest angielski, dlatego nie dziwią ich angielskojęzyczne nazwy: Europe Day – 9th May 2017, English Royal Family oraz Transfer Share and Communicate.

– Ideą platformy eTwinning jest współpraca z nauczycielami innych szkół, polskich i zagranicznych. Najogólniej mówiąc, działa ona trochę jak portal społecznościowy, umożliwiający wymianę informacji i pracę nad tworzonymi wspólnie projektami. Korzystają z niej również uczniowie, logując się na założonych na platformie kontach – wyjaśnia Jowita Kólikowska.

Nie jest to pierwsze wykorzystanie nowoczesnych technologii na zajęciach prowadzonych przez tę nauczycielkę. W zakończonym niedawno roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznej na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości uczniowie rozwiązywali zadania, pisali wirtualne sprawdziany i wykonywali ćwiczenia interaktywne, wykorzystując do tego własne smartfony.

T.O.