^ Powrót na górę

 

 

CEZ po letniej sesji egzaminacyjnej

Rozmiar tekstu:

cez
Dopiero teraz mogą powiedzieć, że mają wakacje. Uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych regionu sieradzkiego właśnie zakończyli letnią sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odbywały się one w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Od wejścia w życie nowych zasad kształcenia zawodowego, czyli od 1 września 2012 roku, właściwie nie używa się już pojęcia zawodu, odchodząc od niego na rzecz kwalifikacji zawodowych.

Obecnie na dany zawód składają się dwie, trzy lub cztery takie kwalifikacje. Dla przykładu: aby zdobyć zawód technika elektryka, trzeba zdać egzaminy z trzech kwalifikacji: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (kod kwalifikacji – E.7), Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8) oraz Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24). – Dlatego nie mówi się już o egzaminach zawodowych, tylko o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe – mówi Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ w Sieradzu.

W sesji letniej roku szkolnego 2016/2017 CEZ przyprowadził egzaminy w 27 kwalifikacjach dla 267 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 20 słuchaczy szkół policealnych. Przystąpiła do nich młodzież zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Sieradzu, Błaszkach, Złoczewie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu.

Egzaminy przeprowadzono w kwalifikacjach:

Szkoły ponadgimnazjalne:

– Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12);

– Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.08);

– Wykonywanie usług krawieckich (A.12);

– Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65);

– Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33);

– Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18);

– Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42);

– Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.06);

– Obsługa klientów i kontrahentów (A.29);

– Projektowanie fryzur (A.23);

– Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12);

– Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13);

– Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14);

– Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44);

– Prowadzenie rachunkowości (A.36);

– Montaż systemów suchej zabudowy (B.05);

– Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18);

– Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18);

– Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.04);

– Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19);

– Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.07);

– Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (M.24);

– Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19);

– Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (B.21);

– Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19);

– Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.08).

Szkoła policealna:

– Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68);

– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61);

– Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62).

T.O.