^ Powrót na górę

 

 

Estońskie doświadczenia nauczycieli SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Ostatnie spotkanie międzynarodowe nauczycieli w ramach programu Erasmus+ „Together Better – Join Us”. Jego gospodarzem była Estonia, a uczestnikami m.in. troje pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Uczestnicy spotkania z Grecji, Belgii, Łotwy, Włoch, Portugalii, Turcji, Estonii i Polski, przeanalizowali i podsumowali rezultaty oraz działania podjęte w okresie dwóch lat realizacji projektu. Ponadto porównali wyniki ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców, uszczegółowili treści poradników: dla nauczyciela „Faces of integration” i ucznia „Together Better – Join Us” oraz ujednolicili wygląd tych poradników i ich zawartość merytoryczną, szczególnie w zakresie potrzeb dydaktycznych nauczycieli.

Zaprezentowano również film promocyjny, przygotowany przez polskiego koordynatora. Przygotowano wstępne informacje i ustalenia do sporządzenia raportu końcowego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie placówki uznały projekt za niezwykle istotny dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, a także dla integracji uczniów i ich lepszego samopoczucia w szkole. Portugalia, Turcja i Estonia podkreśliły wzrost prestiżu ich placówek w środowisku lokalnym i docenienie wartości rezultatów projektu dla podniesienia jakości oświaty w ich regionach.

Wszystkie kraje partnerskie były zgodne co do tego, że oddziaływania projektu będą miały charakter długofalowy i przez kolejne lata będą przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży w szkołach.

T.O.

1  2

4  5

6  7