^ Powrót na górę

 

 

Szkoła na Zamkowej po sesji egzaminacyjnej

Rozmiar tekstu:

zsp2
Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, technika podsumowują letnią sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wysokie wyniki utrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu, którzy na 7 specjalności zawodowych, 5 zdali na 100 procent.

Z podsumowania letniej sesji cieszą się nie tylko uczniowie, ale i dyrektorzy. – Jesteśmy szkołą zawodową, kształcącą na poziomie technikalnym i zasadniczym, dlatego do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przywiązujemy bardzo dużą wagę. Młodzież przychodzi do nas przede wszystkim po zawód, a dopiero na drugim miejscu stawia maturę. Tym bardziej należy się cieszyć ze świetnych wyników – mówi Magdalena Marciniak, dyrektor ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej.

W klasach technikalnych o specjalnościach: technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa uczniowie szkoły na ul. Zamkowej osiągnęli wyniki 100-procentowe. W zawodzie technik logistyk na 15 zdających, egzaminy zaliczyło 12, a w zawodzie technik organizacji reklamy do egzaminów podeszło 7 osób, zdały 4.

Wynikami tymi młodzież z ZSP Nr 2 potwierdziła wysoki poziom, który osiągnęła podczas sesji zimowej. Wówczas to na 62 podchodzących do egzaminów, 20 zdało na 100 proc., a 42 osiągnęło wynik niewiele niższy, przekraczając wartość 90 proc.

T.O.