^ Powrót na górę

 

 

Edukacja włączająca po włosku

Rozmiar tekstu:

sosw
Grupa nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu wzięła udział w szkoleniu, zaplanowanym w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odbyło się ono we włoskiej instytucji szkolącej „
Comunita Capodarco di Roma” w Rzymie.

Do Włoch w drugiej połowie września wyjechało pięć nauczycielek: Iwona Górka, Anna Kłaniecka, Sylwia Wojtyniak, Barbara Madalińska i Danuta Piekarczyk-Cola. Od 18 do 22 września bieżącego roku uczestniczyły one w spotkaniach szkoleniowych pod wspólną nazwą „Inclusive education: for the example of the Italian institutions”. Celem wyjazdu było skorzystanie z włoskich doświadczeń w zakresie edukacji włączającej osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie organizowała instytucja, która od ponad 50 lat, skupiając wiele placówek we Włoszech, działa na rzecz polepszenia warunków życia, pracy i edukacji osób niepełnosprawnych. Capodarco prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, łącząc w sobie: grupy – domy rodzinne osób niepełnosprawnych, centrum doskonalenia zawodowego, pracownie społeczne, pracownie aktywności rezydentów, centrum fizjoterapii, kuchnię, stołówkę i administrację.

Ponadto Comunita Capodarco realizuje wiele projektów w obszarach zatrudnienia osób niepełnosprawnych („Produkcja makaronu”), z zakresu profilaktyki i integracji społecznej („Usługi cywilne”) oraz zapewnienia przyszłości osobom niepełnosprawnym („Po nas”).

– Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. Tematem przewodnim była edukacja włączająca. Odwiedziliśmy wiele grup, czyli domów rodzinnych oraz zapoznaliśmy się z uczestnikami zajęć ekspresyjnych, poznając metody i techniki pracy, np. w grupie teatralnej „Butterfly”. Ważnym celem wspólnoty jest tam usamodzielnienie, autonomia osób niepełnosprawnych. Dużą wagę przykłada się do działań wprowadzających osoby niepełnosprawne na rynek pracy. Są to np. renowacja mebli, ceramika i produkcja makaronu – mówi Iwona Górka, dyrektor SOSW w Sieradzu.

Było to ostatnie z pięciu szkoleń, zaplanowanych do realizacji w ramach „Mobilności kadry edukacji szkolnej”, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792). Poprzednie cztery zorganizowano w Grecji, Turcji, Portugalii i na Cyprze.

T.O.

2  3