^ Powrót na górę

 

 

Święto nauczycieli w „Żeromskim”

Rozmiar tekstu:

lo2
Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu świętowali Dzień Edukacji Narodowej, przy okazji święta uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

W hali sportowej „Żeromskiego” spotkali się nauczyciele, uczniowie, dyrekcja oraz szkolni pracownicy administracji i obsługi. – Serdecznie dziękuję za całoroczne zaangażowanie w rozwój naszej młodzieży. Efekty waszej pracy mają odzwierciedlenie w osiągnięciach uczniów, a wyniki tegorocznej rekrutacji świadczą o tym, że młodzież i rodzice darzą nas coraz większym zaufaniem – zwróciła się do nauczycieli dyrektor szkoły Urszula Świniarska.

Efektem naboru jest ponad 150 licealnych pierwszaków. Uczniowie ci właśnie na szkolnych obchodach święta edukacji złożyli ślubowanie na sztandar II LO.

W imieniu samorządu Powiatu Sieradzkiego życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył nauczycielom i pracownikom „Żeromskiego” sekretarz Powiatu Piotr Świderski. – Sam co prawda nigdy w zawodzie nauczycielskim nie pracowałem, ale wiele osób z mojej najbliższej rodziny jest lub było nauczycielami. Dlatego też wiem, z czym wiąże się ta praca i z jakimi problemami borykają się nauczyciele, zwłaszcza w obecnych niełatwych czasach. Wiem też, że w zawodzie tym nie brakuje chwil pięknych, w których widać, iż zaangażowanie przynosi efekty, choćby takie, o których mówiła pani dyrektor. Życzę państwu, by przez cały rok szkolny tych dobrych chwil było więcej niż tych trudnych – mówił sekretarz.

Spotkanie zakończyło się programem artystycznym, przygotowanym i wykonanym przez młodzież.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31