^ Powrót na górę

 

 

„Mój zawód – moja Europa” dla uczniów ZSP Nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, oprócz realizacji zajęć programowych, zwiększa kompetencje zawodowe uczniów poprzez realizację projektu „Mój zawód – moja Europa”. Na uczestników czekają zajęcia specjalistyczne m.in. z mechaniki, grafiki, komputerowego kosztorysowania i pomiarów satelitarnych GPS.

– Działaniami projektowymi objęliśmy 199 uczniów naszej szkoły. Głównym celem jest dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. A że nie można tego dokonać bez współpracy z pracodawcami, projekt obejmuje również takie współdziałanie – mówi Justyna Gmerek, p.o. dyrektor ZSP Nr 1.

Na realizację projektu „Mój zawód – moja Europa” szkoła pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 929 995 79 zł dofinansowania. Wartość całego projektu to 1 016 388 85 zł. Różnicę stanowi wkład własny.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2017, a zakończy 31 sierpnia 2018 roku. Przez ten czas uczniowie „Mechanika” wezmą udział w zajęciach specjalistycznych w zakresie: eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, mechaniki, grafiki w reklamie, obsługi systemów operacyjnych i sieci komputerowych, ECDL (europejski certyfikat umiejętności komputerowych), odnawialnych źródeł energii, uprawnień SEP do 1 KV, komputerowego kosztorysowania, pomiarów satelitarnych GPS, ekologii oraz zakładania terenów zielonych. Dodatkowo w ramach projektu dwoje nauczycieli ZSP Nr 1 zwiększy swoje kompetencje na kursach doskonalących. „Mój zawód – moja Europa” zakłada również doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

T.O.