^ Powrót na górę

 

 

Ślubowanie w warckiej mundurówce

Rozmiar tekstu:

zsp warta
Kadeci pierwszej klasy o profilu mundurowo-policyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie złożyli uroczyste ślubowanie. W roku szkolnym 2017/2018 naukę w liceum o tej specjalności rozpoczęło 10 nowych uczniów.

Młodzież złożyła przysięgę podczas uroczystości zorganizowanej na szkolnej sali gimnastycznej. Wzięli w niej udział również nauczyciele placówki wraz z dyrektorem Tadeuszem Dolnym, rodzice kadetów, pozostali uczniowie szkoły oraz samorządowcy Powiatu Sieradzkiego – organu prowadzącego ZSP w Warcie: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i radny powiatowy z Warty Tomasz Baliński.

– Coraz więcej mówi się ostatnio o rozwijaniu w naszym kraju klas ponadgimnazjalnych o profilach mundurowych. Słychać nawet o tym, że w każdym powiecie miałby powstać co najmniej jeden taki oddział. Jeśli te zapowiedzi kiedykolwiek zmienią się w rzeczywistość, my już jesteśmy przygotowani na ich realizację – mówił starosta Mariusz Bądzior.

Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Wojsko reprezentowała podporucznik Karolina Owięcka z 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, policję aspirant sztabowy Robert Maciejewski, zastępca komendanta komisariatu w Warcie, straż pożarną brygadier Radosław Jadwiszczak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, a służbę więzienną mjr Jolanta Nadaj z Zakładu Karnego w Sieradzu.

Przy okazji uroczystości starosta wręczył jednej z nauczycielek ZSP w Warcie – Ninie Michalak-Orszulak – nagrodę, przyznaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej. We wtorek 17 października w sieradzkim starostwie odbyło się spotkanie, na którym 10 dyrektorów i pedagogów szkół prowadzonych przez Powiat, właśnie z rąk Mariusza Bądziora odebrało nagrody. Nauczycielka języka niemieckiego z ZSP w Warcie nie mogła być obecna na tej uroczystości.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31