^ Powrót na górę

 

 

Pilotażowa nauka programowania

Rozmiar tekstu:

zsp1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu wziął udział w pilotażowym programie Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegającym na wdrożeniu programowania do edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne i programy autorskie w szkołach.

Głównym celem programu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach” było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania. Ministerstwo szuka bowiem rozwiązań wprowadzających programowanie do edukacji formalnej, również w oparciu o nową podstawę programową.

– Efektem udziału naszej szkoły w tym pilotażu jest autorski program nauczania informatyki na poziomie rozszerzonym w klasach II, III i IV technikum informatycznego. Wypracowaliśmy również wnioski co do zapisów nowej podstawy programowej, wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej – wyjaśnia Justyna Gmerek, p.o. dyrektor ZSP Nr 1.

Program opracowało troje nauczycieli: Krzysztof Pytel, Andrzej Jurkowski i Cecylia Brzezińska-Szczesiak. Jeden z nich – Krzysztof Pytel – w ramach pilotażu uczestniczył w konferencji szkoleniowej o innowacjach w edukacji oraz w szkoleniu „Podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania programowania na wszystkich etapach edukacyjnych”.

W ministerialnym pilotażu wzięły udział 1592 szkoły z całego kraju, w tym 80 z województwa łódzkiego – 48 podstawowych, 22 gimnazjalne i 10 ponadgimnazjalnych.

T.O.