^ Powrót na górę

 

 

Nowatorscy nauczyciele z „Jagiellończyka”

Rozmiar tekstu:

1
Grupa nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu doskonaliła w Wielkiej Brytanii znajomość języka angielskiego, by sprawniej obsługiwać nowoczesne narzędzia cyfrowe wykorzystywane na lekcjach.

W ten sposób swoje kompetencje zwiększyli nauczyciele języka angielskiego (Agnieszka Jadwiszczak i Alicja Łaska), języka niemieckiego (Agata Iwankiewicz), fizyki (Grzegorz Pietrucha – dyrektor szkoły), biologii (Ewa Rębowska), historii (Dominik Dąbrowski), wychowania fizycznego (Dariusz Iwankiewicz i Roman Firlit) oraz podstaw przedsiębiorczości (Jowita Królikowska). Kursy przeszli w szkołach językowych w Londynie, Brighton i Cambridge. Ponadto dwie osoby uczestniczyły w kursie metodycznym w londyńskim British Study Centre.

Wyjazd był elementem projektu „Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów”, realizowanego w „Jagiellończyku” od połowy listopada 2016 roku. – Celem nadrzędnym w tym projekcie jest przyswojenie znajomości i obsługi narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniem. Powstaje ich coraz więcej, a nie wszystkie mają wersje polskojęzyczne. Żeby nadążyć za nowościami, musimy sprawnie posługiwać się angielszczyzną – mówi anglistka Agnieszka Jadwiszczak, nauczyciel ILO i koordynator projektu.

„Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów” zakończy się 14 maja przyszłego roku. Na realizację projektu szkoła pozyskała 110 282 32 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023899). Dodajmy, że POWER jest częścią europejskiego programu „Erasmus+”, realizowanego w krajach unijnych od 2014 roku.

T.O.

7  6

2  3

4  5

8  9