^ Powrót na górę

 

 

Rekrutacja do szkół ruszy 21 maja

Rozmiar tekstu:

rekrutacja
Do rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych zostały już tylko 4 miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty z 5 stycznia 2018 roku, nabór do liceów, techników i szkół branżowych będzie trwał od 21 maja do 20 czerwca.

Aby wziąć udział w rekrutacji elektronicznej, należy założyć konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl, a następnie z dostępnej oferty wybrać oddziały, do których chce się kandydować. Uczniowie ostatnich klas oddziałów gimnazjalnych mają na to miesiąc – od 21 maja do 20 czerwca. Jedna osoba może wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach i musi jednocześnie ustalić kolejność preferowanych oddziałów.

Później – od 22 do 26 czerwca – młodzież będzie miała czas na wpisanie do elektronicznego formularza ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i informacji o ewentualnych innych osiągnięciach. W tych dniach należy również dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w każdej szkole 2 lipca, do godziny 12:00. Zakwalifikowani uczniowie do 9 lipca powinni potwierdzić wolę rozpoczęcia nauki w placówce, dostarczając do niej oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Przypominamy, że w powiecie sieradzkim działa 7 publicznych szkół ponadgimnazjalnych:

– I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu,

– II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie.

T.O.

plakat