^ Powrót na górę

 

 

Naukowe dokonania młodzieży „Mechanika”

Rozmiar tekstu:

zsp1
Sukces uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Przygotowane przez nich referaty zostały wyróżnione na ogólnopolskim seminarium naukowym „Żyjesz w środowisku”, zorganizowanym przez studenckie koło naukowe Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Wyróżnione referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Debiuty naukowe”, wydawanym przez kaliską PWSZ. Są to: „Błędy w gospodarowaniu zielenią miejską na przykładzie miasta Sieradz” autorstwa Zuzanny Andrzejczak i Anny Sobkowiak, „Naturalne związki allelopatyczne jako alternatywa dla syntetycznych herbicydów – perspektywy wykorzystania juglonu” Magdaleny Andrysiak i Darii Sobczak oraz „Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość gleb” Pauliny Stańczyk i Gabrieli Laskowskiej.

Uczestnicy seminarium tworzyli również prace plastyczne na temat seminarium. Młodzież „Mechanika” przywiozła ich ze sobą do Kalisza aż kilkanaście. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Maja Jabłońska za pracę „Ratujmy Ziemię”, Wiktoria Kucharek za „Patrz człowieku cóżeś zrobił! Środowisko tobie szkodzi?” oraz Ewelina Świniarska i Sebastian Kowalewski za „Ratujmy ptasie domy”.

Wyróżniona młodzież na co dzień uczy się w technikum architektury krajobrazu i technikum ochrony środowiska. Do udziału w seminarium przygotowywała się pod okiem trojga nauczycieli: Niny Sobierajskiej-Kikowskiej, Ingi Trzcińskiej i Mariusza Gławendy.

W seminarium „Żyjesz w środowisku” wzięli udział naukowcy, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kalisza. Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Sieradza.

T.O.