^ Powrót na górę

 

 

Konkurs wiedzy o energetyce odnawialnej

Rozmiar tekstu:

14
Zakończył się szkolny etap III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej, organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Wzięło w nim udział 2078 uczniów z 83 szkół z całej Polski.

Jest to jedno z największych szkolnych przedsięwzięć konkursowych w kraju. Współorganizują je: ZSP nr 1 w Sieradzu, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej i firma Tweetop ze Szczecina, produkująca pompy ciepła. Konkurs objęty jest honorowym patronatem starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora, stowarzyszenia Polski Ruch Czystej Produkcji, Ministerstwa Energii i Ministra Edukacji Narodowej.

Od pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej liczba jego uczestników rośnie. W 2016 r. w konkursowe szranki stanęło 1030 uczestników z 52 szkół. Rok później liczby te osiągnęły już wartości odpowiednio 1966 i 68.

Pomysł organizacji konkursu związany jest z jednym z kierunków, który ZSP nr 1 ma w swojej ofercie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. – Na zmagania przyjeżdżają uczniowie ze szkół całego kraju, a wśród patronów konkursu mamy firmy i instytucje będące potentatami w branży. Tak więc oprócz tego, że uczestnicy poszerzają swoją wiedzę i walczą o nagrody, mają możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownictwem tych przedsiębiorstw – mówi Michał Kluba, wicedyrektor szkoły, pomysłodawca konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego (wewnętrznego), okręgowego i centralnego (finałowego). Szkolny odbywa się w placówkach, które zgłosiły swój udział. Zadaniem jego uczestników było rozwiązanie testu 40 pytań w ciągu 60 minut. Szkolna część konkursu zakończyła się w grudniu ubiegłego roku.

Etap okręgowy organizowany jest w 9 okręgach, obejmujących województwa: 1) lubuskie i zachodniopomorskie, 2) dolnośląskie i opolskie, 3) wielkopolskie, 4) kujawsko-pomorskie, 5) pomorskie i warmińsko-mazurskie, 6) śląskie, 7) łódzkie i mazowieckie, 8) lubelskie i podlaskie, 9) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Tę część konkursu organizują szkoły partnerskie sieradzkiego „Mechanika”: Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie oraz oczywiście ZSP nr 1 w Sieradzu. W tym roku konkurs okręgowy zaplanowano na 6 marca. Wówczas zadaniem uczniów będzie test 40 pytań i 5 zadań, do rozwiązania w czasie 90 minut.

Dwie najlepsze osoby z każdego okręgu zakwalifikują się do etapu centralnego i przyjadą do sieradzkiego „Mechanika” w dniach 4-5 kwietnia. Każdy finalista zmierzy się z testem oraz z zadaniami laboratoryjnym i praktycznym. Na ich rozwiązanie będą mieli 90 minut.

T.O.

plakat