^ Powrót na górę

 

 

Laury dla młodzieży ZSP nr 1

Rozmiar tekstu:

zsp1
Sukces uczennic technikum architektury krajobrazu i technikum ochrony środowiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu: Wiktoria Kucharek, Marlena Zarębska, Michalina Bartczak, Katarzyna Rubiś, Magdalena Andrysiak i Daria Sobczak zdobyły czołowe miejsca na seminarium naukowym Politechniki Łódzkiej.

XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckie „Problemy ochrony środowiska” odbyło się na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ 16 marca 2018 roku. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie. Składało się z wystąpień w formie sesji referatowych, plakatowych, posterowych i filmowych.

Prace, przygotowane przez uczennice sieradzkiego „Mechanika”, zdobyły czołowe miejsca w czterech kategoriach:

– I miejsce w kategorii „Plakat” uzyskała Wiktoria Kucharek z klasy I technikum architektury krajobrazu.

– II miejsce w kategorii „Poster” uzyskała Marlena Zarębska z klasy III technikum architektury krajobrazu,

– II miejsce w kategorii „Film” uzyskały Michalina Bartczak i Katarzyna Rubiś z klasy II technikum architektury krajobrazu,

– III miejsce w kategorii „Ekowynalazek” uzyskały Magdalena Andrysiak i Daria Sobczak z klasy III technikum architektury krajobrazu.

Do udziału w seminarium młodzież przygotowywała się pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Niny Sobierajskiej-Kikowskiej, Ingi Trzcińskiej i Mariusza Gławendy.

T.O.

1  2

4  5