^ Powrót na górę

 

 

Druga edycja programu „Jestem bezpieczny”

Rozmiar tekstu:

sosw
Stowarzyszenie wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych „Ab Ovo” i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu pozyskały środki na realizację drugiej edycji projektu „Jestem bezpieczny”.

Celem projektu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego, przyjaznego środowiska szkoły,wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i poprawa relacji interpersonalnych w szkole. W ramach projektu zrealizowany zostanie konkurs plastyczny oraz cykl zajęć i spotkań dla uczniów, rodziców i lokalnych szkół.

Jest to kontynuacja projektu realizowanego w SOSW w ubiegłym roku szkolnym. Na jego drugą edycję „Ab Ovo” i SOSW pozyskały 21.340 zł. Będzie ona realizowana w latach 2014-2016 w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

T.O.