^ Powrót na górę

 

 

Przekwalifikuj się z Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rozmiar tekstu:

cku
CKU w Sieradzu zaprasza do bezpłatnych szkół policealnych i na bezpłatne kursy kwalifikacyjne w kilku zawodach, zgodnie z nowymi regulacjami w zakresie kształcenia zawodowego.

Na chętnych czekają szkoły policealne i kwalifikacyjne kursy zawodowe. CKU jest placówką publiczną, prowadzoną przez Powiat Sieradzki, w której nauka odbywa się bezpłatnie. Absolwenci szkół policealnych CKU otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkoły oraz certyfikat ISO w języku angielskim, honorowane na europejskim rynku pracy.

Na chętnych czekają kierunki:

Szkoły policealne:

– technik administracji (2 lata),

– opiekunka środowiskowa (1 rok),

– opiekun medyczny (1 rok),

– asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

– świadczenie usług opiekuńczych (opiekunka środowiskowa),

– świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opiekun medyczny),

– wykonywanie zabiegów fryzjerskich,

– projektowanie fryzur,

– rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (kadry),

– montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

– wykonywanie usług krawieckich,

– tworzenie baz danych i administrowanie bazami,

– udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (asystent osoby niepełnosprawnej).

Zajęcia rozpoczną się od semestru zimowego – w lutym 2015 roku. Szczegóły na temat naboru pod numerem telefonu 43 822 10 12 oraz na stronie www.ckusieradz.pl.

T.O.

IMG 2722 1024x683  IMG 2723 1024x683

IMG 2727 1024x683  IMG 2728 1024x683

IMG 2729 1024x683  IMG 2730 1024x683

IMG 2731 1024x683  IMG 2733 1024x683