^ Powrót na górę

 

 

Projekt ANP. Wyróżnienie dla „Żeromskiego”

Rozmiar tekstu:

lo2
Stylizowany grzebień, zaproponowany przez uczniów klasy IIc II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu jako gadżet symbolizujący miasto, zdobył wyróżnienie w finale Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu.

„Zdecydowanie najmocniejszym punktem Waszego projektu jest unikatowy pomysł. Takiego projektu w historii Akademii jeszcze nie było, dodatkowo wpisuje się on idealnie w ideę Akademii (…) Niewątpliwie też ogromnym plusem jest sposób wykonania i podjęte przez Was działania” – napisali organizatorzy ANP w zaproszeniu na warszawski finał Akademii. Projekt ten realizowany jest od 2012 r. przez Klub Jagielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego. Od 2015 r. patronuje mu minister edukacji narodowej.

Idea Akademii zakłada, że do połączenia tradycji z nowoczesnością prowadzą trzy ścieżki: kultura pamięci, patriotyzm gospodarczy i samorządność. Chodzi o to, by kultywować tradycje, promować ojczysty język, dbać o tożsamość wspólnot lokalnych, wspierać rodzimych przedsiębiorców przez kupowanie ich produktów, a także praktycznie służyć ojczyźnie, m.in. udzielając się w organizacjach służących dobru lokalnej wspólnoty.

Odwołując się do postaci Antoine’a Cierplikowskiego i związanego z nim festiwalu Open Hair, uczniowie II LO przygotowali gadżet, który może być symbolem Sieradza. Jest to stylizowany grzebień. W jedną z majowych niedziel młodzież promowała go na spotkaniu informacyjnym na sieradzkim Rynku.

Pomysł bardzo spodobał się organizatorom ANP i zdobył wysokie noty – tak wysokie, że znalazł się wśród 15 najlepszych propozycji w kraju. W finale wszystkie projekty oceniało jury, w którym zasiadali przedstawiciele Fundacji PKO, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Politechniki Warszawskiej i Klubu Jagiellońskiego. Sieradzka młodzież przywiozła ze stolicy wyróżnienie „za świetnie przygotowany i przeprowadzony projekt społeczny”.

T.O.

1  2

3  5