^ Powrót na górę

 

 

Wakacyjne remonty w „Jagiellończyku”

Rozmiar tekstu:

lo1
W zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu zakończyło się odnawianie holu i korytarza na parterze. Po wakacjach rozpocznie się przebudowa schodów zewnętrznych.

Zrealizowane już prace w holu i korytarzu zostały sfinansowane z budżetu Rady Rodziców. Główna część prac już się zakończyła, całość uzupełnią jeszcze nowe gabloty na puchary i trofea sportowe.

Większa inwestycja rozpocznie się w „Jagiellończyku” po wakacjach. Będzie to wymiana głównych drwi wejściowych i przebudowa schodów zewnętrznych. Szkoła pozyskała na ten cel 22 500 zł z Samorządu Województwa Łódzkiego – z puli na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Wkład własny liceum wyniósł 29 283 zł. Razem daje to łączny koszt 51 783 zł. Termin realizacji tej inwestycji mija 31 grudnia 2018 r.

T.O.

1  2

3  5