^ Powrót na górę

 

 

SOSW z nagrodą dla „Ekoszkoły”

Rozmiar tekstu:

1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu odebrał nagrodę w konkursie „Ekoszkoła”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Była to już 4. edycja tego konkursu.

Gala podsumowująca konkurs odbyła się w Łódzkim Domu Kultury. Nagrody wręczono laureatom konkursów „Ekoszkoła” i „Ekobelfry”. WFOŚiGW wybiera w nich placówki oświatowe oraz nauczycieli, szczególnie aktywnych jeśli chodzi o edukację ekologiczną. – Postawy ekologiczne wśród uczniów kształtujemy na różne sposoby. Mamy ekopracownię, w której odbywają się zajęcia o tematyce ekologicznej, przygotowujemy się do utworzenia ogródka dydaktycznego służącego tego rodzaju edukacji, dodatkowo organizujemy m.in. zbiórki surowców wtórnych – mówi Katarzyna Dawid-Jędrysiak, psycholog z SOSW.

Za udział w konkursie „Ekoszkoła” ośrodek otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych.

W gali w ŁDK wzięli udział m.in. marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski oraz zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wiesław Łukomski. SOSW reprezentowały nauczycielki Katarzyna Dawid-Jędrysiak i Joanna Krystkiewicz oraz uczennice Agata Kaczmarek i Joanna Wysocka.

T.O.

2