^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe Targi Edukacyjne za nami

Rozmiar tekstu:

targi
15 stoisk placówek oświatowych i instytucji wspierania rynku pracy, prowadzonych przez Powiat Sieradzki, zaprezentowało na się na drugich Powiatowych Targach Edukacyjnych w sali C Starostwa Powiatowego.

Przez cztery godziny targów przez salę C przewinęło się kilkuset gimnazjalistów szkół powiatu sieradzkiego. Byli też nauczyciele i rodzice. Imprezę otworzyli: starosta sieradzki Dariusz Olejnik, wicestarosta Mariusz Bądzior i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu Elżbieta Cieślak.

Targi są przedsięwzięciem służącym prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, poradni psychologicznych i urzędu pracy. Przeznaczone są dla uczniów gimnazjów. Przypomnijmy – przez cały kwiecień trwał będzie elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

Na targach zaprezentowały się placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Galeria: Powiatowe Targi Edukacyjne 2015

T.O.