^ Powrót na górę

 

 

Dzień godności osób niepełnosprawnych

Rozmiar tekstu:

sosw
Przez Sieradz przeszedł pochód przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa łódzkiego wraz z podopiecznymi, a w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego odbył się Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.

Pochód przeszedł od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Starostwa Powiatowego, gdzie władzom powiatu i miasta wręczona została petycja w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie. „Apelujemy o zabezpieczenie w budżetach samorządów większych środków finansowych na wspieranie placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami właściwego poziomu nauczania, realizującego wszystkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych” – brzmiał fragment petycji.

Barwne pochody, organizowane co roku z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, są sposobem na zwrócenie uwagi mieszkańców miasta oraz władz Sieradza i powiatu sieradzkiego na problemy wynikające z niepełnosprawności.

Sieradzka impreza stała się już przedsięwzięciem na skalę wojewódzką, a niewykluczone, że niebawem będzie inicjatywą ogólnokrajową. – Czujemy się na siłach, by za dwa lata zorganizować w Sieradzu Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych – mówi Maria Wika, wicedyrektor SOSW w Sieradzu, prezes stowarzyszenia na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych „Dary Losu”. Na razie regionalny dzień treningowy odbył się w hali sportowej II LO w Sieradzu.

Galeria: Dzień godności osób niepełnosprawnych

T.O.