^ Powrót na górę

 

 

Egzaminy na nauczycieli mianowanych

Rozmiar tekstu:

powiat
Rozpoczęło się postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

W tym roku nauczyciele przystępują do egzaminów w dwóch turach. Pierwsza grupa stanęła przed komisją wczoraj – 4 sierpnia, zaś druga stanie dwa tygodnie później – 18 sierpnia. Łącznie przeegzaminowanych zostanie 13 nauczycieli. Egzaminy odbywają się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego w 2015 roku:

1) 4 sierpnia 2015 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Katarzyna Matusiak kształcenie zintegrowane
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Agnieszka Maślak kształcenie zintegrowane
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Monika Frycie kształcenie zintegrowane
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Katarzyna Miśkiewicz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wychowanie przedszkolne
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Joanna Idziaszczyk zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
6.

Zespół Szkół Specjalnych

w Warcie

Małgorzata Korban zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

2) 18 sierpnia 2015 roku

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Puchalskiego w Męckiej Woli Agnieszka Pawelec przedmioty zawodowe
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu Iwona Zarębska przedmioty zawodowe
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu Angelika Skrobała język niemiecki
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu Monika Gaik przedmioty zawodowe
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu Paweł Wojtyra przedmioty zawodowe
6. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie Joanna Idzikowska język angielski
7. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie Joanna Iwankiewicz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

T.O.