^ Powrót na górę

 

 

Sieradzki SOSW liderem międzynarodowego projektu

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu został koordynatorem międzynarodowego projektu „Razem lepiej – przyłącz się do nas!”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” (wniosek nr 2015-1-PL01-KA219-016925). Jego realizacja rozpocznie się 1 września 2015 r. i potrwa do 31 sierpnia 2017.

W projekcie bierze udział 10 państw partnerskich – oprócz Polski również Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia i Estonia.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu „Razem lepiej – przyłącz się do nas!” są uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich, ale organizatorzy planują włączyć do niego również rodziców, dyrektorów placówek, pracowników oświaty, a także mieszkańców regionów, w których szkoły te funkcjonują; będą to tzw. uczestnicy pośredni, ich liczba sięgnie około 9 500 osób. – Nasz projekt "Razem lepiej – przyłącz się do nas!" jest próbą znalezienia sposobu na integrację osób, które czują się źle w swoim środowisku, boją się wchodzenia w relacje, do grup rówieśniczych, a w konsekwencji do przywrócenia ich społeczeństwu. Chcemy, by potrafili oni radzić sobie w dorosłym życiu, nie bali się wyzwań, stali się bardziej przedsiębiorczy, kreatywni, chętni do współpracy w grupie, otwarci na kontakt z osobami „innymi”, różniącymi się od nich pod względem kulturowym, majątkowym czy pod względem sprawności intelektualnej lub ruchowej – mówi Iwona Górka, dyrektor SOSW w Sieradzu.

W ramach projektu planowane są 3 spotkania partnerskie – w Grecji, Hiszpanii i Estonii – dla nauczycieli. Odbędzie się także 7 szkoleń (w formie 5-dniowych zajęć) dla uczniów i kadry pedagogicznej – partnerzy spotkają się w Szwecji, Belgii, na Łotwie, we Włoszech, w Portugalii, Turcji i Polsce. Efektem współpracy będzie wiele materiałów dydaktycznych: scenariuszy, planów pracy i kart pracy w językach narodowych. Powstanie również reportaż filmowy pokazujący prace nad projektem oraz poradniki: „Oblicza integracji” dla nauczycieli i „Razem lepiej” dla uczniów. Materiały te dostępne będą na Facebooku i na stronach internetowych szkół.

Spotkania partnerskie oraz prace organizowane w projekcie koordynować będzie nauczycielka SOSW Anna Kłaniecka.

T.O./SOSW w Sieradzu

logo