^ Powrót na górę

 

 

Ekologiczny ogródek dydaktyczny w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Na początku roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu ruszy realizacja projektu ekologicznego, rozpisanego dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Projekt będzie realizowany przez rok w oddanym niedawno do użytku ogródku dydaktycznym.

„Tęczowy zakątek Maciusia” powstał dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt jego budowy to 35 100 zł, z czego 29 835 zł to kwota pozyskana w WFOŚiGW w konkursie z dziedziny edukacji ekologicznej „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”.

Placówka wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne, tablice informacyjne, tabliczki do oznaczania roślin, rumowisko skalne, rośliny oraz wyposażenie miejsca do edukacji i rekreacji. – Ogródek przeznaczony jest dla najmłodszych naszych podopiecznych. Będą się w nim odbywać zajęcia z zakresu terapii sensorycznej – mówi Iwona Górka, dyrektor SOSW, która wraz z wicestarostą sieradzkim Mariuszem Bądziorem dokonała oficjalnego otwarcia ogródka.

T.O.

sosw1