^ Powrót na górę

 

 

Ogródek dydaktyczny przy ZSS w Warcie

Rozmiar tekstu:

zss
Ostatniego dnia września uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie pożegnali lato. Dzień ten był jednocześnie początkiem funkcjonowania w placówce ogródka dydaktycznego, który powstał dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ogródek został zbudowany w ramach projektu „Nasz wymarzony ogród”, jako element zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”, realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 30 078 zł, z czego dotacja z Funduszu to 25 566 zł. Różnicę stanowi wkład własny szkoły oraz dotacje od sponsorów.

Od 30 września przy ZSS funkcjonuje więc wielozadaniowy przyszkolny ogród, w którym znajdują się kąciki: naukowy, dendrologiczny, sportowy, dydaktyczny, rekreacyjny oraz amfiteatr. Wykonano prace z zakresu przygotowania podłoża, projektowania nowych nasadzeń, zakładania ogródków skalnych. Wybudowano drewnianą altanę, położono kostkę brukową, wykonano obrzeża wokół nowo posadzonych roślin gatunków rodzimych oraz innych roślin ozdobnych. Zamontowane zostały belki do przeskoków i ławeczka do ćwiczeń. Architekturę ogrodu wzbogacono dodatkowo o zegar słoneczny, termometr na baterię słoneczną i stację pogodową. Ponadto wyposażono ogród w drewniane kosze oraz kompostownik. Prace ziemne i porządkowe w ogrodzie zostały wykonane z wykorzystaniem pozyskanych narzędzi ogrodniczych.

T.O.

DSC 0560  DSC 0638