^ Powrót na górę

 

 

Inauguracja roku akademickiego w SAN

Rozmiar tekstu:

san
Sieradzki wydział Społecznej Akademii Nauk zainaugurował rok akademicki 2015/2016. Z tej okazji wykład wprowadzający wygłosił dr hab. Grzegorz Ignatowski, a studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie.

Dr hab. Grzegorz Ignatowski zajmuje się etyką w biznesie, źródłami rasizmu, międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi i politycznymi na Bliskim Wschodzie oraz edukacją ekologiczną.

W inauguracji, oprócz władz uczelni, wzięli również udział przedstawiciele placówek prowadzonych przez Powiat Sieradzki – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Wanda Gudowicz i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu Urszula Świniarska. Obecny był także starosta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy CKU Zdzisław Cichecki.

Jest to już druga grupa studentów, która rozpoczyna naukę na SAN Wydział Sieradz. Młodzież studiuje na kierunku administracja, ale, jak zapowiada Mariusz Glinkowski, dyrektor regionalny uczelni, w przyszłych latach planuje ona rozszerzenie oferty studiów w sieradzkim wydziale. Zajęcia odbywają się w salach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

T.O.