^ Powrót na górę

 

 

Nauczycielki SOSW w programie „Erasmus+”

Rozmiar tekstu:

sosw
Trzy nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu pod koniec października gościły w greckiej szkole specjalnej w Kilkis na międzynarodowym spotkaniu projektowym programu „Erasmus+”.

W trakcie wizyty, w której uczestniczyło 8 partnerów, zostały omówione cele i założenia programu, kwestie budżetowe oraz merytoryczne. Zespół zarządzający projektem z SOSW w Sieradzu zapoznał wszystkich beneficjentów z krajów partnerskich z najważniejszymi zadaniami w roku szkolnym 2015/2016. Wypracowano dokumenty, regulujące pracę w projekcie (regulamin uczestnictwa oraz zarządzania środkami finansowymi).

Partnerzy z Belgii przedstawili założenia i treści programu wizyty szkoleniowej w swoim kraju (działania związane z uczeniem się i nauczaniem dla uczniów i nauczycieli) pod kątem tematu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu trudnego zachowania ucznia (w tym mobbingu)”.

T.O./SOSW w Sieradzu

1  2

3  4