^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie projektu „Jestem bezpieczny”

Rozmiar tekstu:

sosw
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu zorganizowało dla swoich uczniów spotkanie integracyjne podsumowujące trzecią edycję projektu „Jestem bezpieczny”.

Na spotkaniu tym podsumowane zostały działania podjęte w czasie realizacji projektu. Podsumowano również konkurs plastyczny pt. „Czuję się bezpiecznie”. Dla uczestników spotkania wystąpił teatr „Moralitet” z Krakowa.

Na realizację projektu „Jestem bezpieczny” stowarzyszenie „Ab Ovo” i SOSW pozyskały dofinansowanie w wysokości 21 340 00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt trwa od 17 sierpnia do 3 grudnia 2015 r.

T.O.

1  2

3  4