^ Powrót na górę

 

 

Jarmark świąteczny na szkolnym korytarzu

Rozmiar tekstu:

IILO
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu rozpoczęło współpracę z Polską Akcją Humanitarną. Jej pierwszy efekt już widać. Był nim jarmark świąteczny, przygotowany przez uczniów dla uczniów.

– Jarmark zorganizowaliśmy w ramach kampanii „Niosę Pomoc” i akcji „Świat bez Głodu”, przygotowanej przez PAH. Cel to zbiórka żywności dla mieszkańców dotkniętych wojną terenów Syrii i Ukrainy – wyjaśnia Agata Janiak, nauczycielka języka polskiego, która wraz z wicedyrektor szkoły Dorotą Błaszczyk koordynuje współpracę szkoły z akcją humanitarną. Jarmark jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem II LO i PAH. – Czy będą kolejne, zobaczymy. Na razie chcemy zobaczyć, jaki będzie odzew ze strony uczniów – mówiła Dorota Błaszczyk tuż przed rozpoczęciem jarmarku, nie wiedząc jeszcze, że odzew będzie na tyle duży, iż można już myśleć o kolejnych akcjach.

Uczniowie sami przygotowali ozdoby świąteczne i słodycze, które sprzedawali na szkolnym korytarzu. Do wsparcia akcji zachęcała gazetka podejmująca temat głodu na świecie, a do wspólnego kolędowania – uczennice z grupy teatralnej „LO2”.

Należy dodać, że jarmark nie zakłócał normalnego toku zajęć lekcyjnych. Odbywał się bowiem tylko na przerwach.

T.O.

IMG 0164  IMG 0167

IMG 0168  IMG 0175

IMG 0186  IMG 0194

IMG 0198  IMG 0199