^ Powrót na górę

 

 

Starostowie na drogach powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior i wicestarosta Marek Kanicki rozpoczęli przegląd stanu dróg powiatowych. Był to pierwszy z kilku planowanych objazdów ponad 600-kilometrowej powiatowej sieci drogowej.

– Takich wyjazdów będzie kilka. Zaczęliśmy od gmin Brąszewice, Klonowa i Błaszki, bo na ich terenie w ubiegłym roku realizowaliśmy kilka dużych inwestycji drogowych – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu. Celem objazdu jest zapoznanie wybranych niedawno starostów z najważniejszymi problemami powiatowego drogownictwa. Część z nich Mariusz Bądzior poznał już jako wicestarosta, z kolei dla nowego wicestarosty – Marka Kanickiego – są to zagadnienia nowe. Przypominamy, że drogownictwo należy do kompetencji wicestarosty.

Starostowie, wraz z dyrektorem PZD, odwiedzili również plac budowy Obwodu Drogowego przy ul. Zachodniej w Sieradzu. To tam, do roku 2018, zostanie przeniesiona baza sprzętowo-materiałowa działająca obecnie przy ul. Podzamcze.

PZD w Sieradzu zarządza około 630 kilometrami dróg. Jest to jedna z największych powiatowych sieci drogowych w kraju.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  11

9  10